کالکشن نقاشی دیجیتال فرشید خیرآبادی

آثار نقاشی فرشید خیرآبادی

فرشید خیرآبادی نقاشی دیجیتالی را به عنوان گونه ای از هنر مدرن و دیجیتالی می داند و معتقد به کارکرد های دیجیتالی و فسلفی مدرن این نوع هنر است.

روش وی در پیاده سازی ذهنی نقاشی دیجیتالی چیزی بین کلاژ، فوتو مونتاژ، گرافیک دیجیتالی و نقاشی مدرن است. در واقع وقتی به نقاشی های او می نگریم گویا به همه این تکنیک ها در یک اثر واحد نگاه می کنیم. پایه نقاشی های او عکس است. که با استفاده از روش «تصادفی» دست به تولید اثری جدید از دل عکس می زند و دیگر آن عکس وجود ندارد. انگار که آن عکس تنها باعث ایده پردازی شده نه چیزی بیشتر. در گالری های آنلاین آثار نقاشی های او به نمایش گذاشته شده است.

 

نقاشی دیجیتالی لندسکیپ

Trees
Window
Texture on Canvas
tartarus garden
Mister
Mask
Blue in depth
Doll
Blue Flower
نقاشی دیجیتالی
lighthouse
LED
inferno palace
Garden Wall
panic
Old Door
neon flower
Neon
Metal Orange
tartarus garden
barbarian
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

 

نقاشی دیجیتالی پرتره

Window
Pool
Perspective
pandemonium
Flower-in-Canvas
Glasses
Door
Entry
Blood
نقاشی دیجیتالی
garden
Light
pandemonium
misshapen
نقاشی دیجیتالی
garden
park
thicket
Tree in Sky
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...