کالکشن گرافیک فرشید خیرآبادی

آثار گرافیکی فرشید خیرآبادی

آثار گرافیکی او نزدیک به نقاشی های دیجیتالش است با این تفاوت که در گرافیک، او بیشتر به کارکرد رسانه ای گرافیک پرداخته و خواست اش رساندن مفهومی واضح در این آثار بوده است. گرافیک، رسانه ای برای حرف های تصویری اوست.

 

گرافیک پرتره

old voice
Metal
war & pen
Color Pencil
Dead star
گرافیک-فرشید-خیرآبادی-11
گرافیک-فرشید-خیرآبادی-7
Colorize Light
bizarre
Light in Glass
Light in Park
black and white
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

 

گرافیک لندسکیپ

texture
iranian woman
persian woman
war and pen
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...