کالکشن عکاسی مونوکروم فرشید خیرآبادی

آثار عکاسی فرشید خیرآبادی

ایشان در ژانرها و سبک های مختلف عکاسی می کند هر چند که به بعضی از سبک ها علاقه بیشتری دارد. در عکاسی، اعتقاد چندانی به رعایت تکنیک ندارد. برای او فلسفه عکاسی و گاهی اهداف عکاسی بسیار مهم تر است چرا که عکاسی را بیشتر هنر می داند تا صنعت. ایشان علاقه زیادی به سبک های مفهومی و شهری دارد.

فرشید خیرآبادی از عکاسی «سیاه و سفید» ( مونوکروم ) برای نشان دادن وضعیتی که در آن زندگی می کند و یا استیجی که از آن عکاسی می کند بهره می برد. او را نمی توان از عکاسان «استودیویی» دانست چرا که به جای عکاسی از زیبایی یا زیبا نمایش دادن استیج ها تمایل به نشان دادن هدف و باور ها دارد. وی عکاسی می کند تا باور خویش را نمایش دهد نه زیبایی را.

 

عکاسی مونوکروم لندسکیپ

wall
Wall
tartarus
wooden Socket
door
failure
Emancipation in Jail
city
Old Garden
Old vision
perversity
toy
Stone Wall
cascade
flower in fall
Garbage
garden
flower
iron
Magic Lamp
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

 

عکاسی مونوکروم پرتره

wooden toy
Metal Building
city
Loading image... Loading image... Loading image...