کالکشن عکاسی رنگی فرشید خیرآبادی

آثار عکاسی فرشید خیرآبادی

ایشان در ژانرها و سبک های مختلف عکاسی می کند هر چند که به بعضی از سبک ها علاقه بیشتری دارد. در عکاسی، اعتقاد چندانی به رعایت تکنیک ندارد. برای او فلسفه عکاسی و گاهی اهداف عکاسی بسیار مهم تر است چرا که عکاسی را بیشتر هنر می داند تا صنعت. ایشان علاقه زیادی به سبک های مفهومی و شهری دارد.

فرشید خیرآبادی به عنوان یک عکاس تبلیغاتی هم شناخته می شود و کتاب های عکاسی او در همین زمینه ی عکاسی برای فروش و تبلیغات است. در عکاسی تبلیغاتی پافشاری او بر اهداف عکاسی است نه بر تکنیک عکاسی. وی معتقد به رساندن پیام تبلیغاتی به مخاطب است.

 

عکاسی رنگی

blue blood
woolen
Tree in Fall
wall
building
Orange
sky
cake
cup
Sweety
garden
خرابه
Emancipation in Jail
جیرجیرک
flower
light
light
Lamp
wasp
lamp
fireplace
building